دل بستگی ناایمن منجر به احساس بی قراری در فرد می گردد

به گزارش وبلاگ پاتوق 19، خبرنگاران/خراسان رضوی رئیس پلی کلینیک تخصصی خدمات روان شناسی و مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد گفت: زمانی که فرد دل بستگی ایمن بالایی دارد و می داند که در راستای امنیت اوست، اصلاً احساس بی قراری نخواهد کرد.

دل بستگی ناایمن منجر به احساس بی قراری در فرد می گردد

دکتر سکینه سلطانی کوهبنانی در گفت وگو با وبلاگ پاتوق 19، در خصوص اضطراب ناشی از شرایط بحران، اظهار کرد: گاهی اوقات اضطراب منشأ درونی دارد بدین معنا که عامل زیستی، تغییرات هورمونی و نیز مسائل زیستی باعث نگرانی و دلواپسی افراد می شود که اضطراب های کنشی و سرشتی نام دارند اما گاهی اوقات اتفاقات محیطی باعث می شود که سطح نگرانی فرد افزایش پیدا کند و اضطراب واکنشی و موقعیتی پیدا کند.

وی اضافه نمود: اتفاقاتی که اخیراً در جامعه ما رخ می دهد بیشتر از نوع دوم است و مردم ما بیمار نیستند که در سرشت و زیست آنها اتفاقی افتاده است بلکه بیشتر اتفاقات بیرون و خصوصاً فضای داغ شایعات است که اضطراب را برای مردم ایجاد نموده و باعث شده که گاهاً در خصوص رفتارهایی که باید در حوزه پیشگیری و خودمراقبتی انجام دهند، افراط و تفریط هایی دیده می شود؛ چراکه وقتی سطح اضطراب بالا می رود ناخودآگاه کارنمودهای اجتماعی تحت تأثیر قرار می گیرد و فرد در رفتارهای خود تنظیمی، هیجانی و دچار افراط و تفریط هایی می شود.

رئیس پلی کلینیک تخصصی خدمات روان شناسی و مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد، توضیح داد: امروزه بیشتر اتفاقاتی که رخ می دهد از نوع دوم، اضطراب های واکنشی است و به اتفاقات بیرونی مربوط می شود. افرادی که در جامعه و در شرایط خاص قرار می گیرند نسبت به یکدیگر بی اعتماد می شوند، بخشی از آن به شرایطی برمی شود که اکنون در آن قرار داریم اما قسمت اصلی و عمده، راهکارها و سبک های تربیتی ماست.

وی اضافه نمود: در جامعه ای که مردم احساس امنیت می نمایند ناخودآگاه سطح اعتماد آنها بالا می رود، اما زمانی که در فضایی قرار می گیرند که احساس امنیت نمی نمایند و اکنون چنین شرایطی حاکم است، ناخودآگاه احساس امنیت به خطر می افتد و سطح اعتماد هم پایین می آید.

سلطانی کوهبنانی با اشاره به اینکه اگر بخواهیم خیلی تخصصی به این موضوع نگاه کنیم، مطرح نمود: این امر به سطح دل بستگی افراد به هم برمی شود که اگر سطح دل بستگی افراد ایمن باشد در جامعه احساس خوشایندی دارند، اما اگر سطح دل بستگی افراد ناایمن باشد احساس می نمایند در جامعه ای حضور دارند که هیچ کس نکات مهم را رعایت نمی کند و ناخودآگاه دو واکنش را از خود بروز می دهد که اگر کسی رعایت نمی کند پس چرا من رعایت کنم و دوم اینکه کارها و فعالیت های روزمره را افراطی انجام می دهیم.

وی ادامه داد: ما معمولاً این دو واکنش را در جامعه که سطح ایمنی بالایی ندارند مشاهده می کنیم و افرادی که سطح دل بستگی ایمنی بالایی دارند، امید به زندگی آنها بالاست زیرا احساس امنیت می نمایند و این افراد رفتارهای خود مراقبتی سالمی را بیشتر از خود بروز می دهند.

در شرایط کنونی والدین باید بر روی سطح دل بستگی ایمنی بچه ها بیشتر کار نمایند

سلطانی کوهبنانی مطرح نمود: به هر حال این شرایط کنونی می گذرد و یکی از درس هایی که بسیار می تواند به ما یاری کند، فرزندپروری است که ما بر روی دل بستگی ایمنی فرزندان کار کنیم تا در موقعیت های بحرانی، واکنش های نگران نماینده یا اضطرابی نداشته باشند و بیشتر همان راهکارهای کاملاً لازم و ضروری مانند رعات نکات بهداشتی، ماندن در منزل و ... را انجام دهند و چه ایرادی دارد که این فعالیت ها را انجام دهیم. زمانی که فرد دل بستگی ایمنی بالایی دارد و می داند که در راستای امنیت آنهاست، اصلا احساس بی قراری نمی کند. در حالی که فردی که دل بستگی ناایمنی دارد بی قرار است و زمانی که در خانه حضور دارد دائما با خود می گوید که اکنون چه کارهایی انجام دهم در نتیجه تصمیم می گیرد که به بیرون از منزل راهی شود.

وی گفت: ما باید در زندگی خود یک هدف تعیین داشته باشیم، اما اکنون که شرایط کاری فرق نموده است، باید برای آن جایگزینی داشته باشیم. ما در خانواده هدف مشترک داریم؛ به عنوان مثال افراد می توانند در منزل فعالیت های گروهی را با هم انجام دهند و مشارکت داشته باشند. فعالیت های مشترک و جذاب مانند تزئین سفره هفت سین و ... را بیشتر انجام دهند. یکی از مهمترین هدف ها، فعالیت های فردی است که افراد در طول سال فرصت انجام آن ها را نداشته اند مانند تمرین خط، نقاشی، موسیقی و ... که با وجود فضاهای آموزشی آنلاین می توانند به همه آن ها جامه عمل بپوشانند.

این روان شناس گفت: اکنون فرصت مغتنمی فراهم شده تا فعالیت هایی که به آن ها علاقه داشته ایم و گرفتاری ها اجازه نمی داد را انجام دهیم، اکنون توفیق اجباری است که آن ها را انجام دهیم. بنابراین ما اهداف فردی داریم که حتماً باید برای آن ها زمان بگذاریم. اکنون فقر بازی در میان بچه ها وجود دارد و به این دلیل است که بچه ها به گوشی و بازی های رایانه ای روی می آورند. در صورتی که اگر والدین به گذشته خود فکر نمایند به یاد می آورند که چه بازی های متنوع و جذابی وجود داشت که می توانند در خانه و با فرزندان خود انجام دهند.

فرزندان باید از تجربیات و هیجانات والدین آگاه شوند

وی اضافه نمود: در شرایط کنونی ما می توانیم دو کار عظیم که ابتدا احیاء فرهنگ گذشته و نیز نشاط و شادابی است که روز به روز کمرنگ می شود را انجام دهیم و باید این شرایط را برای فرزند خود به وجود آوریم. فرزندان ما این حق را دارند که از تجربیات و هیجانات ما آگاه شوند. من اکنون نگران استفاده بچه ها از تلفن همراه، بازی های رایانه ای و تماشای تلویزیون هستم؛ چراکه فعالیت های سازنده ای نیستند و به تدریج فرزندان عادت های نادرست را یاد می گیرند. همانطور که می دانید خیلی از کتابخانه ها، pdf کتاب ها را به صورت رایگان در اختیار همگان قرار می دهند و چقدر خوب است که کتاب های مورد علاقه بچه ها را فراهم و راجع به آن با یکدیگر صحبت و نظر خود را در خصوص موضوع مطرح کنیم تا تفکر نقادانه در فرزندان شکل گیرد.

سلطانی کوهبنانی با بیان اینکه اگر خانواده ها به خود اعتماد داشته باشند قطعا می توانند از این اوقات، یک وقت طلایی هم برای رشد فردی خود و هم برای بهبود کیفی ارتباطات خود داشته باشند، گفت: اگر والدین بتوانند اوقاتی که در آن هیجان دارد چون بچه ها نیازهای هیجانی زیادی دارند، فراهم نمایند مطمئناً، ترجیح بچه ها همان بازی ها و فعالیت های گروهی است، اما اگر فرزندان خلأ این هیجان را احساس نمایند ناخودآگاه به گوشی پناه می برند. بنابراین نقش والدین برای یک الگو حلقه ارتباطی بسیار مهمی است که باید رفتار سازنده داشته باشند.

وی اظهارکرد: اکنون یک تجربه ناخوشایند داریم و اگر از این تجربه ناخوشایند، خاطرات خوب خوشایند برای بچه ها فراهم کنیم، آنها در سنین عظیمسالی هر زمان با تجربه ناخوشایند روبرو شدند ناخودآگاه این خاطرات خوب برای آنان تداعی و ناخودآگاه بازگشت به خانواده برای بچه ها ایجاد می شود زیرا احساس تنهایی نمی نمایند و فشارهای ناشی از بحران را خیلی راحت تر بدون اینکه به سلامت روان آنها آسیب بزند، پشت سر می گذارند.

رئیس پلی کلینیک تخصصی خدمات روان شناسی و مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد، توضیح داد: خانواده ها به این جمله باور داشته باشند که می توانند نقش فعال و سازنده ای داشته باشند و می توانند این انگیزه را در خود ایجاد نمایند. با توجه به شرایطی که به وجود آمده و خانواده ها باید بیشتر در منزل بمانند، والدین باید برای فرزندان خود خوراک سالم تفریح داشته باشند تا فرزندان این تفریحات سالم را به استفاده از گوشی ترجیح دهند.

وی خاطر نشان کرد: اکنون عده ای از والدین هر کدام به فعالیت های فردی مانند گوشی مشغول می شوند و فرزند هم به فعالیت هایی روی می آورد که اگر مداوم باشد آسیب های زیان باری را به وجود می آورد و پس از گذراندن این شرایط و طبیعی شدن روال زندگی، این رفتارها تبدیل به عادت های نادرستی می شود که اصلاً صحیح نیست و در زمان بروز بحران به این عادت های کاذب و نادرست روی می آوریم.

منبع: خبرگزاری ایسنا

به "دل بستگی ناایمن منجر به احساس بی قراری در فرد می گردد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "دل بستگی ناایمن منجر به احساس بی قراری در فرد می گردد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید