روزمرگی چیست و راه های مقابله با آن کدامند؟

به گزارش وبلاگ پاتوق 19، روزمرگی چیزی نیست جر تکرار روزها بدون هیچ امید و اشتیاقی که باعث می شود انرژی و شادمانی خود را در دراز مدت از دست بدهیم و دیگر میلی به زندگی کردن نداشته باشیم. از این رو روزمرگی نوعی بیماری شناخته می شود که به مرگ احساسات معروف است.

روزمرگی چیست و راه های مقابله با آن کدامند؟

روز ها را پشتسر هم و بی میل سپری کردن باعث می شود که اشتیاق و انرژیتان دردراز مدت از بین برود و پس از مدتی دیگر اتفاقات کوچک خرسند کننده هم برایتانبی معنی می شود. اگر از آن دسته از افرادی هستید که از زندگی کردن روی یک خط صاف وبدون هیچ تغییری خسته شده اید این مطلب می تواند قدم بزرگی برایتان باشد؛ به شرطیکه به آن به خوبی عمل کنید.

محققان پس ازتحقیق روی افراد مختلف با زندگی های گوناگون در شرایط مختلف به این نتیجه رسیده اند که یکی از عوامل بسیار موثر در روزمرگی سرخوردگی است.

سرخوردگی درنتیجه افکار پوچ و بی فایده ای است که پس از دیدن نتیجه نامطلوب تلاشمان به دستمی آید و غالبا بصورت افکار منفی است که دیگر میلی برای ایجاد تصمیمات و آرزوهای جدیدنداریم. این افکار منفی رفته رفته باعث گوشه گیری از اجتماع و دوستان وخانواده می شود و کاملا بی میلی به زندگی را آشکار می سازد.

اگر اقدام بهجلوگبری از این فرایند نکنیم به تدریج شخصیتی از هر فرد می سازد که باعث سکوت، بیمیل بودن به فعالیت، گوشه نشینی، ترکعادت های خوب، شوق و اشتیاق نداشتن و... می شود که بیشترین حالتی که در افراد رخ می دهد بی تفاوتی نسبت به اتفاقاتزندگیشان است.

ما نمی خواهیم فرایندیرا شروع کنیم که تظاهر به خوب بودن همه چیز کند و اینکه اتفاقات یا تجربه های نا خوشایند گذشته را فراموش کنیم. همیشه موضوع، ترمیم چیزی که شکسته است نیست . بعضی روابط و موقعیت ها قابل ترمیم نیستند. اگر بخواهید به زور آنهارا به هم بچسبانید، همه چیز فقط بدتر خواهد شد. گاهی اوقات باید از نو شروع کنید وچیزی بهتر بسازید. قدرت نه فقط در توانایی ادامه دادن بلکه در توانایی شروع دوبارهبا لبخندی روی لب و عشقی در دل پدیدار می شود .

واقعا خواهان تغییر دادن به خودتانو زندگیتان باشید

سعی کنید عاداتبد خود را ترک کنید. به سمت روزهای نو و با تغییرات مثبت نو بروید. گذشته را رهاکنید و روزهای جدیدی را بسازید. سخت ترین قسمت رشد کردن این است که چیزهایی که بهآن عادت کرده اید را کنار بگذارید و با چیزهایی جلو روید که برایتان جدید است.بعضی وقت ها باید دست از نگران بودن، تعجب کردن و شک کردن بردارید و ایمان داشتهباشید که همه چیز خوب پیش خواهد رفت. به این باور برسید که در زندگی راهی جدیدی راشروع خواهید کرد که خوشبخت می شوید. به سردرگمی هایتان بخندید، هوشیارانه در زمانحال زندگی کنید و از هر چه که زندگی برایتان پیش می آورد لذت ببرید. شاید آخر کاربه آنجایی نرسید که ابتدا قصد داشتید، اما به همان جایی خواهید رسید که باید میرسید.

بهاطرافبیشترتوجهکنیم

بیشتر بهاطرافتان دقت کیند. قطعا همه ما خانوادهو دوستانی داریم که می توانیم با سپری کردن اوقاتمان در کنارشان انرژی دریافتکنیم. گاهی اوقات کارهایی که دیگران برایمان می کنند را نمی بینیم تا وقتی که دیگرآن کارها را برایمان انجام نمی دهند. نباید اینطور باشید. برای چیزهایی که دارید،کسانی که دوستتان دارند و مراقبتان هستند، قدرشناس باشید. تا زمانی که روزی برسدکه دیگر پیشتان نباشند، نمی فهمید که چه ارزشی برایتان دارند. از اطرافیانتانقدردانی کنید و خیلی زود خواهید دید که افراد بیشتری دورتان را می گیرند. قدردانزندگی باشید؛ خیلی زود متوجه می شوید که چیزهای بیشتری برای زندگی کردن در اختیاردارید.

بیشتر برای اوقات فراغت خود وقتبگذارید

گاهی اوقاتلازم است که چند قدم عقب بروید تا به همه چیز خوب نگاه کنید. هیچوقت نگذاریدزندگیتان آنقدر با کار مشغول شود، ذهنتان آنقدر درگیر نگرانی شود، قلبتان آنقدرانباشته از ناراحتی ها و کینه های قدیمی شود که هیچ جایی برای تفریح کردن و لذتبردن نداشته باشید.

ازحرف های منفی دیگران بگذرید

واقعا باورافکار منفی چه سودی برایتان دارد؟ به جزناراحتی و دل سرد شدن نسبت به آینده نتیجه دیگری ندارند. اگر به دیگران اجازهدهید بیشتر از اینکه بازده ای به زندگیتان بدهند، از آن کسر کنند، تعادل زندگیتانبر هم خورده و بدون اینکه بفهمید اسیر منفی بافی خواهید شد. نظرات بی فایده وآزاردهنده دیگران را نادیده بگیرید. هیچکس حق قضاوت کردن در مورد شما را ندارد.ممکن است داستان زندگیتان را شنیده باشند اما مطمئناً نمی توانند حس و حالتان رادرک کنند. شما هیچ کنترلی روی حرف های دیگران ندارید؛ اما کنترل اینکه به آنهااجازه بدهید این حرف ها را به شما بزنند یا نه دست خودتان است. شما می توانید حرف هایمسموم آنها را رد کنید تا به قلب و فکرتان آسیب نرسانند.

گذشته، در گذشته

گذشته را فراموشکنید. از تجریبات خود درس بگیرید ولی نگذارید باعث شود شما قدم به جلو نگذارید. اجازهندهید گذشته حال و آینده شما را بدزدد . شاید به کارهایی کهدر گذشته کردید مفتخر نباشید اما اشکالی ندارد. گذشته گذشته است و قابل تغییر،قابل فراموشی یا پاک کردن از زندگیتان نیست. فقط باید آن را قبول کرد. همه ما دچاراشتباه می شویم. همه ما دچار مشکل می شویم و گاهی افسوس اتفاقات مختلف در گذشته مانرا می خوریم. اما شما اشتباهاتتان نیستید، مشکلاتتان هم نیستید، و الان با قدرتشکل دادن به زمان حال و آینده قدم برای تغییری بزرگ بردارید.

بگذاریدزمان بگذرد

سعی کنید هرروز قدم های کوچک ولی محکم بردارید. قدم به قدمخواهان تغییر باشید. اینطور فکر نکنید کهشب می خوابید و صبح که بیدار می شوید زندگیتان کامل عوض می شود. این راهمیشه بدانید که هر چه بیشتر سعی کنید بیشتر زندگیتان را متحول می کنید. ولی برایهرقدم از خداوند متعالی کمک بگیرید و با برنامه ریزی زندگیتان را پیش برید. همیشهتغییرات بزرگ نیاز به زمان دارند پس دست از تلاش برندارید و خسته نشوید زیرا درآینده ای نه چندان دور به آن چیزایی که دوست دارید دست میابید. زندگی زیباست. جور دیگر باید دید.

گروه روانشناسی وبلاگ پاتوق 19

منبع: ستاره

به "روزمرگی چیست و راه های مقابله با آن کدامند؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "روزمرگی چیست و راه های مقابله با آن کدامند؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید